Cáp chống cháy động lực FR-XAH 1C x 50mm2

Ruột dẫn: Đồng trần
Cách điện:Lớp đệm:Giáp bảo vệ: 

Vỏ bọc:

XLPELSZHSợi nhôm

LSZH

Màu: Cách điện: Màu Trắng tự nhiên
Vỏ bọc: Cam
Điện áp Uo/U : 600/1000V
Sợi ruột dẫn : Ruột dẫn cấp 2
Nhiệt độ vận hành : Tối đa 90°C
Bán kính uốn nhỏ nhất 10D
Tính năng Chịu cháyLớp chịu cháy:  BS6387 CWZ chịu cháy 950°C trong 3 giờFire Barrier (Mica Tape)

Tải Tài Liệu